For Sale

Mountain Getaway Near Sardis Lake

New

Acreage 154.25 Acres +/-
Price $431,900
Price / Acre $2,800