Sold

White Oak Ridge

Acreage 71.515 Acres +/-
Price Sold