For Sale

San Saba 200

New

Acreage 200.623 Acres +/-
Price $1,700,000