For Sale

Fox River Farm - A Turnkey Southern Iowa Whitetail Paradise

New

Acreage 391 Acres +/-
Price $2,450,000